DATABESKYTTELSESERKLÆRING

1. Generelt

Henkel Denmark A/S, herefter benævnt Henkel, respekterer fuldt ud hemmeligholdelse af personfølsomme oplysninger for alle, der besøger vores hjemmeside. I det følgende informerer vi om, hvilken type oplysninger, Henkel indsamler, og hvordan oplysningerne anvendes. Du vil også blive informeret om, hvordan du kan tjekke, at oplysningerne er korrekte og eventuelt anmode Henkel om at slette dem. Data indsamles, behandles og anvendes i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse i det land, hvor den afdeling, som er ansvarlig for behandlingen af dataene, er beliggende. Vi træffer alle foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at sikre overholdelse af loven.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for websteder, til hvilke der er adgang via hyperlinks på Henkels websteder.

2. Indsamling, behandling og anvendelse af personlige oplysninger

Vi indsamler kun data vedrørende en specifik person til behandling og anvendelse, hvis du frivilligt vælger at give os oplysningerne eller udtrykkeligt giver dit samtykke hertil. Ved at gøre dette, accepterer du følgende vilkår for brug.

Ved besøg på vores websted gemmes visse data automatisk på vores servere med henblik på systemadministration, udarbejdelse af statistik og backupprocesser. Disse data inkluderer navnet på din internetudbyder, i visse tilfælde din IP-adresse, versionen af din browsersoftware, operativsystemet på den computer, som er benyttet til at opnå adgang til vores websted, det websted, som du bruger til at besøge os, de websteder, som du besøger, mens du er på besøg hos os, og eventuelt de søgetermer, som du har brugt for at finde vores websted. Alt efter omstændighederne kan disse data danne grundlag for konklusioner om, hvem der besøger vores websted. Der anvendes dog ingen personlige oplysninger i denne forbindelse. Disse oplysninger anvendes udelukkende efter at være blevet anonymiseret. Hvis Henkel overfører data til en ekstern tjenesteudbyder, vil der blive truffet tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger, som garanterer, at overførslen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse.

Giver du os frivilligt personlige oplysninger, vil vi ikke anvende, behandle eller overføre disse oplysninger på en måde, som går ud over de i loven fastsatte grænser, eller de grænser du selv har defineret i din samtykkeerklæring. Endvidere vil vi kun overføre dine data, hvis vi har pligt hertil ifølge et offentligt pålæg eller en retskendelse.

Enhver ændring af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive offentliggjort på denne side. Du kan således til enhver tid se, hvilke data vi gemmer, og hvordan vi indsamler dem.

Med DoubleClick bruger vi en service, der leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, for at vise dig relevante reklamer. Til dette formål anvendes cookies, der ikke indeholder personlige oplysninger. Din IP-adresse vil også blive brugt til at generere disse cookies. DoubleClick cookies gør brug af et pseudonymt identifikationsnummer, der tildeles din browser for at tjekke reklamer på skærmen og appellerende reklamer. Dette tillader Google og deres partnersites at vise reklamer baseret på tidligere besøg på Henkel-sider og andre websteder. Google sender og gemmer de oplysninger, der er indsamlet af disse DoubleClick-cookies til en server. 

Data sendes kun til tredjeparter inden for de lovbefalede bestemmelser eller kontraktdatabehandling. Ved at gå ind på Henkels websted accepterer du brugen af ovennævnte data og den tidligere beskrevne behandling af Google. Du kan forhindre, at cookies gemmes i din browsers indstillinger. Hvis du accepterer brugen af cookies generelt, men er utryg ved brugen af DoubleClick-cookies, kan du følge dette link (www.google.com/settings/ads/onweb) og downloade og installere en browser-plugin for at deaktivere Googles DoubleClick-service. 

3. Sikkerhed

Henkel gemmer dine data sikkert og træffer alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab, misbrug og ændringer. Henkels kontraktmæssige partnere, som har adgang til dine oplysninger for at kunne yde tjenester til dig på vegne af Henkel, er kontraktligt forpligtet til at opbevare sådanne oplysninger fortroligt og må ikke bruge disse til andre formål. I visse tilfælde vil det være nødvendigt for os at overføre din forespørgsel til selskaber, som er tilknyttet Henkel. Også i disse tilfælde vil dine oplysninger blive behandlet fortroligt.

4. Personlige oplysninger om børn

Henkel ønsker ikke at indsamle data om børn under 14 år. Om nødvendigt vil Henkel på et hensigtsmæssigt sted udtrykkeligt henlede børns opmærksomhed på, at de ikke må sende personlige oplysninger til Henkel. Skulle en forælder eller værge opdage, at et barn, som er under deres opsyn, har gjort personlige oplysninger tilgængelige for Henkel, beder vi dem om at kontakte os på adressen nedenfor (se punkt 6), hvis de ønsker at få disse oplysninger slettet. Vi vil herefter foranledige, at disse oplysninger bliver slettet omgående.

5. Cookies

For at gøre det lettere at bruge vores websted bruger vi såkaldte cookies. Cookies er små dataenheder, som din browser lagrer midlertidigt på din computers harddisk, og som er nødvendige for at kunne bruge vores websted. De informationer, som en cookie indeholder, skal bl.a. bidrage til at gøre det lettere at navigere på vores websted og gøre det mere brugervenligt. De cookies, som vi bruger, gemmer ingen personlige oplysninger. Langt de fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies. Dette kan du undgå ved at ændre indstillingerne på din browser. Du kan til enhver tid fjerne cookies, som er gemt på din pc ved at slette de midlertidige internetfiler (“Indstillinger”, “Kontrolpanel”, “Internetindstillinger”, “Slet filer”).

6. Dine rettigheder/dataansvarlig

Gemte data vil blive slettet af Henkel ved udløb af den lovpligtige eller kontraktmæssige opbevaringsperiode, eller hvis Henkel ikke længere har brug for dem. Du kan selvfølgelig til enhver tid bede om at få slettet dine data. Du har til enhver tid også ret til at trække dit samtykke til brug eller behandling af dine personlige oplysninger tilbage med fremtidig virkning. I så fald, eller hvis du har andre ønsker i forbindelse med dine personlige oplysninger, beder vi dig kontakte os pr. e-mail eller via brev til vores dataansvarlige; Andreas von Bernstorff, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Tyskland (e-mail: Datenschutz@henkel.com). Du bedes også kontakte os på denne måde, hvis du gerne vil have oplyst, om vi har indsamlet data om dig, og i givet fald hvilke. Vi vil bestræbe os på at opfylde din anmodning med det samme.

7. Register for behandling af personoplysninger


Ifølge punkt 4 g i den tyske lov om databeskyttelse (BDSG) skal den ansvarlige for databeskyttelsen på anmodning stille følgende data til rådighed for enhver overensstemmelse med punkt 4 e:

(1) Navn på ansvarlig enhed:
Henkel Denmark A/S

(2) Personligt ansvarlige/bestyrelsesmedlemmer
Henkel Management AG
Carsten Knobel (adm. direktør)
Marco Swoboda
Sylvie Nicol
Wolfgang König
Mark Dorn
Oplysninger om den ansvarlige for databeskyttelsen
Dr. Peter Wroblowski 

(3) Den ansvarlige enheds adresse:
Industriparken 21 A, 2750 Ballerup, Danmark

(4) Formålet med indsamlingen, behandlingen og anvendelsen af data:

  • Det primære formålet med dataindsamlingen, -behandlingen og -brugen er at udbyde denne hjemmeside til brugerne. Virksomhedens formål er produktion og distribution af kemiske produkter af enhver art, særligt rengøringsmidler og plejeprodukter, kemiske råmaterialer, klæbestoffer og industrikemikalier;
  • personlige plejeprodukter og kosmetik, lægemidler;
  • fødevarer, emballage
  • teknisk udstyr og installationer
  • erhvervelsen og administration af fast ejendom, herunder jord til land- og skovbrug.

Virksomheden kan opkøbe inden- og udenlandske virksomheder af enhver slags, deltage i dem og gøre enhver form for forretning og handling, der er i virksomhedens interesse.

(5) Persongrupper, som disse data eller datakategorier vedrører:
Data vedrørende kunder, medarbejdere, pensionister, ansatte i tilknyttede selskaber, ansatte i eksterne virksomheder (underleverandører), vikarer, jobansøgere, eksterne opfindere eller arvinger, henholdsvis leverandører og tjenesteydere, eksterne kunder, forbrugere, frivillige i forbrugertest, besøgende, investorer samt finansanalytikere og aktionærer - forudsat at de er nødvendige for at opfylde de formål, der er anført under punkt 7. (4).

(6) Modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan videregives til:
Offentlige instanser, når der foreligger prioriterede retsforskrifter, eksterne entreprenører i henhold til punkt 11 BDSG og eksterne organer og interne afdelinger for opfyldelse af de formål, der er angivet under punkt 7. (4).

(7) Standardperioder for sletning af data:
Dataene slettes, efter at de lovmæssige eller kontraktlige opbevaringsperioder er udløbet, såfremt de ikke er nødvendige mere til at opfylde de formål, der er nævnt under punkt 7. (4) ophævet.

(8) Planlagt dataoverførsel til tredjelande:
Som en del af et globalt HR-system, kan personoplysninger overføres til nøglepersoner i tredjelande. Der overføres kun personoplysninger, hvis dataimportøren har givet de fornødne garantier for databeskyttelse iht. EU’s regler om overførsel af personoplysninger.

8. Facebook sociale plugins

Vores websider kan være forsynet med plugins til det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Sådanne plugins kan f.eks. især dreje sig om Facebook’ "Like" eller "Synes godt om"-knapper. Hvis du får adgang til en af vores websider, der er forsynet med sådan en plugin, vil din internetbrowser oprette en direkte forbindelse til Facebooks servere, og plugin'en vises på skærmen ved hjælp af kommunikation med vores browser. Plugin'en vil informere Facebooks server om hvilke af vores websider, du har besøgt.

Hvis du er medlem af Facebook og er logget på Facebooks brugerkonto, mens du besøger vores webside, vil Facebook videregive disse oplysninger til din brugerkonto på Facebook. Hvis du gør brug af en eller flere af plugin-funktionerne (f.eks. klikker på "Like"-knappen, efterlader en besked), vil disse oplysninger også blive videregivet til din brugerkonto på Facebook.

Yderligere oplysninger om Facebooks indsamling og brug af data samt om de rettigheder og muligheder, du har til at beskytte dit privatliv i denne sammenhæng, kan findes under Facebooks oplysninger om databeskyttelse: http://www.facebook.com/policy.php.

Hvis du vil undgå, at Facebook kan videregive oplysninger om dit besøg på vores webside til din brugerkonto på Facebook, skal du logge af din brugerkonto på Facebook, før du besøger vores hjemmesider.