NYHEDER

Bedre for dig, bedre for miljøet - hvad er EU-miljømærket?

Mange af vores forbrugere og forhandlere vil nedbringe deres miljømæssige fodaftryk og ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Vi ønsker også at beskytte vores fantastiske planet nu og for fremtiden, og derfor kæmper vi hver dag for at beskytte den for fremtidige generationer.

Vi arbejder på at mindske vores produkters miljøpåvirkning ved bl.a. at samarbejde med tredjepartsorganisationer.

Ecolabel

EU's miljømærke er en frivilligt miljømærkeordning, som i 1992 blev oprettet af Europa-Kommissionen, med strenge kriterier baseret på produktets livscyklustankegang, hvor ressourceudvinding, produktion, brug, transport, genvinding, affaldsbehandling og -bortskaffelse tages i betragtning.


Dette betyder, at alle EU-miljømærkede produkter opfylder en række krav, baseret på en vurdering af produktets livscyklus. Vi stiller skarpe krav til bæredygtigt indkøb af råvarer, genanvendelseskrav til emballagen samt til produkternes bionedbrydelighed.

Hvad betyder dette for vores produkter? Det kan betyde en række ting:

  1. Bæredygtige ingredienser og miljøvenlig emballage
  2. Genanvendt/genbrugsemballage
  3. Forbedrede formler med 'nem-skyl'-teknologi, der nedbringer vandforbruget
  4. Anvendelse af mindre vand under fremstillings-, emballerings- og produktionsprocessen
  5. Mindre miljøbelastende formler

Vi forpligter os til at respektere og arbejde med alle disse kriterier.

For yderligere oplysninger om EU-miljømærket, eller for at se de forskellige miljømærkede produkter, henviser vi til deres hjemmeside her.